Werkwijze

Voordat de behandeling start brengen we eerst in kaart waar uw kind moeite mee heeft en wat u graag wilt dat hij of zij gaat leren. Dat doen we via een (telefonische) intake. We maken een afspraak voor een motorisch onderzoek op de praktijk of op 1 van onze andere locaties op de scholen (dagbehandeling ‘de Vlinder’, SBO ‘Park & Dijk’, cluster 4 ‘de Regenboog’, ZMLK ‘de Ark’ ).

Bij het motorisch onderzoek kijken we onder andere naar:

Evenwicht, grof motorische vaardigheden, balvaardigheid, handvaardigheid, schrijfvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie, houding, sensorische informatieverwerking.

We werken met de volgende onderzoeken/ testen:

  • Movement ABC-2-NL. Hiermee bepalen we of er een achterstand is in de motorische ontwikkeling
  • Bayley 3-NL. motorische test voor kinderen onder de 4 jaar
  • SOS-2-NL (Systematische Opsporing Schrijfproblemen). Test voor de leesbaarheid van het schrijven
  • Beery-VMI (Beery Developmental Test of Visual Motor Integration) Meet de oog-handcoördinatie, visuele perceptie en de combinatie van beide.
  • VST (Voorbereidend Schrijven Toets) om de voorbereidende vaardigheden bij het schrijven te beoordelen
  • Motorische observatie, geeft informatie over de kwaliteit van bewegen en de leerstijl van het kind.

Behandelplan en aanpak

Na het onderzoek krijgt u een verslag met behandeldoel, behandelplan en de aanpak. Hierbij kijken we altijd naar wat het kind kan en wat nog niet. Er wordt een inschatting gemaakt hoeveel behandelingen er nodig zijn. De behandelingen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekeraar van uw kind.

Uw kind krijgt een persoonlijke behandeling. We verwerken veel spel in onze behandeling, zodat uw kind plezier beleeft aan bewegen en tegelijkertijd nieuwe bewegingen en vaardigheden leert. Uw kind wordt actief betrokken om mee te denken met leuke spelopdrachten zodat we de doelen bereiken. Tijdens de behandelingen mag u als ouder aanwezig zijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Soms maken we met u, of de school, afspraken voor extra oefeningen en begeleiding.