Kinderoefentherapie

Is uw kind motorisch niet zo handig? Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite om mee te komen met gymnastiek, met buiten spelen, valt of struikelt hij of zij vaak? Heeft uw kind moeite met schrijven, zwemmen, fietsen of is het onzeker in bewegen? Misschien heeft uw baby of dreumes moeite met rollen, zitten, kruipen of lopen? Heeft uw kind er last van en is het van invloed op zijn doen en laten?

Met kinderoefentherapie kunnen wij uw kind helpen met het ontwikkelen in bewegen. Uw kind zal zich hierdoor zelfverzekerder gaan voelen en plezier krijgen in sport, bewegingsspel en andere bewegingen. Kinderoefentherapie kan zo zelfs bijdragen aan de leerprestaties op school.

Wat is kinderoefentherapie?

De kinderoefentherapeut is er voor kinderen van 0-14 jaar met motorische problemen, die het kind belemmeren in het dagelijks leven. Kinderoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck, kinderoefentherapie valt onder het basispakket van de zorgverzekering. De eerste 18 behandelingen worden automatisch vergoed, met mogelijkheid tot verlenging.

Voor wie is kinderoefentherapie?

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind, spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Dat kinderen springen, huppelen, tekenen spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als anderen. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdgenoten, dan loopt de motorische ontwikkeling van een kind trager of afwijkend. Anderen zijn angstig of geremd of gespannen tijdens het bewegen. Het duurt bv lang voordat het zelfstandig kan fietsen, kan niet goed meekomen met de gymles, zwemles, of heeft moeite met de fijne motoriek als tekenen of schrijven.

Ziet u dit bij uw kind of word u er op gewezen door school? Een kinderoefentherapeut kan gericht helpen bij het verbeteren van deze vaardigheden.

Evenwicht:

 

Veel vallen, vaak struikelen of botsen, fietsen (zonder zijwieltjes) lukt nog niet, houterig  bewegen, hypermobiel, mist kracht in het bewegen, e.d.

Grove motoriek:

 

Onhandig, moeite om mee te komen met gymnastiek of buiten spelen, angstig of onzeker bewegen,  moeite met leren zwemmen, geen plezier in bewegen, weinig kracht of juist krampachtig bewegen, moeite met traplopen, opvallend ren- en looppatroon.

Balvaardigheid:

 

Niet goed kunnen mikken en vangen, angst voor balspellen, gooit te hard of te zacht.

Handvaardigheid:

 

Tekent liever niet, moeite met dagelijkse handelingen als aankleden/  sokken/knopen/rits/veters strikken, knipt slordig, moeite met knutselactiviteiten.

Schrijfvaardigheid:

 

Slechte pengreep, drukt te hard op papier, onleesbaar handschrift, schrijft te langzaam, te groot of te klein, schrijft met hanepoten.

Ruimtelijke oriëntatie:

 

Kan moeilijk afstanden inschatten, blijft links en rechts door elkaar halen, spiegelt letters en cijfers, vindt puzzelen moeilijk, moeite met starten van een opdracht (maken van een handelingsplan).

 

Waarom Kinderoefentherapie bij ons?

Onze aanpak is spelenderwijs, door met bewegingsspel aan te sluiten bij de interesses en het niveau van het kind. Succeservaring opdoen en zo worden uitgedaagd om zelf verder te leren. Samen plezier maken bij het bewegen vinden we belangrijk, we hebben veel leuke en uitdagende spelmaterialen in de praktijkruimte.
Door onze werkzaamheden als kinderoefentherapeut op verschillende scholen voor SBO, cluster 3 (ZMLK), cluster 4 (leer- en gedragsproblematiek) en dagbehandeling ‘de Vlinder’, zijn we gewend om interdisciplinair te werken voor de toepassing thuis en op school. We hebben daarmee ook veel ervaring met kinderen met verschillende bijkomende problematiek als ADHD, ASS (autisme), dyslexie, spraak-taalproblemen, algehele ontwikkelingsachterstand of hoogbegaafdheid, DCD, hypermobiliteit, problemen in de sensorische informatieverwerking, concentratieproblemen, CP, NLD, etc.